Co je CBD?

CBD – Kannabidiol

Kannabidiol je jedním z nejzajímavějších kanabinoidů, o kterých dnes víme. Jeho využití se rozšiřuje po celém světě. Kanabinoidy jsou přírodní sloučeniny nalezené v konopí, které jsou zodpovědné za nesčetné množství účinků, které konopí poskytuje uživatelům.

V posledních letech se však pozornost vědců, lékařů i samotných pacientů obrací právě k CBD, u něhož výzkumy na zvířatech i první klinické pokusy naznačují, že má významný terapeutický potenciál u řady zdravotních obtíží, a to od protizánětlivého působení přes neuroprotektivní až po psychiatrické využití. V čem se tedy kanabidiol liší od THC a jak nám může pomoci?

Jak CBD funguje

Stejně jako ostatní kanabinoidy je CBD spouštěčem, který se váže na receptory v lidském těle a spouští tak určité reakce. Určité kana- binoidní receptory jsou ve velkém množství přítomny v centrální nervové soustavě, zatímco jiné se vyskytují v takzvaných perifer- ních orgánech lidského těla. Kromě toho jsou i v kůži.

Laicky se dá říci, že kanabinoidy jsou klíčem a kanabinoidní recep- tory zámkem. Užíváním konopí do sebe člověk vpravuje klíče, které zapadají do různých buněčných zámků v lidském těle. Spo- lečně tyto receptory vytvářejí zřejmě nejdůležitější receptorovou soustavu v našem těle – endokanabinoidní systém (ES). Ten podle vědeckých poznatků ovlivňuje vše od nálady, paměti, moto- rických funkcí přes fungování imunitního systému, rozmnožování, růst kostí až po vnímání bolesti, chuť na jídlo či spánek. Hlavním úkolem ES je udržování homeostáze v organismu, přičemž se podle výsledků řady výzkumů zdá, že CBD a další kanabinoidy pomáhají navrátit rovnováhu v případě imbalance organismu.

Terapeutický potenciál CBD

CBD je schopno působit na vícero oblastí v těle najednou. Kvůli tomu je obtížné CBD studovat, protože je skoro nemožné určit, jaké účinky tyto různé interakce společně mají.

I přes nedostatek kvalitního klinického výzkumu (což se v součas- nosti naštěstí mění) se spousta nemocných uchyluje k přípravkům s vysokým obsahem tohoto kanabinoidu, aby nalezli úlevu od svých fyzických či psychických trápení. Níže najdete seznam zdravotních potíží, u nichž se terapeutický potenciál CBD ukazuje být nejslibnější:

Roztroušená skleróza
Chronická a neuropatická bolest
Ekzémy
Parkinsonova choroba
Infekce rezistentní vůči antibiotikům
Epilepsie
Střevní choroby jako Crohnova nemoc
Diabetes
Lupus a další kožní onemocnění
Artritida
Deprese a posttraumatická stresová porucha
Nádorová onemocnění
Závislost na drogách
 

Produkty vyrobené z CBD jsou bezpečné.